Dokładność GPS
image
image

System GPS wykorzystuje w swojej pracy nawigację satelitarną. Zasada jego działania opiera się na tym, że mierzony jest czas dotarcia fali elektormagnetycznej od nadajnika do odbiornika. Ponieważ równocześnie do odbiornika docierają sygnały z co najmniej czterech różnych satelitów, możliwe jest bardzo precyzyjne określenie położenia i wyznaczenie dokładnej długości i szerokości geograficznej, na której znajduje się dany odbiornik GPS. System GPS należy do Departamentu Obrony USA. Jest wykorzystywany w celach wojskowych , ale w pewnym momencie sowjego istnienia został udostępniony również do zastosowań cywilnych. Dla każdego z tych zastosowań przewidziana jest inna dokładość otrzymywanych danych. Standardowo jest to dokładność rzędu kilku metrów. Do zastsosowań cywilnych wprowadzane są pewne zakłócenia uniemożliwiające niektó®e zastosowania system GPS. Ponieważ najczęstszym zastosowaniem cywilnym systemu nawigacji satelitarnej jest jej wykorzystywanie do określenia pozycji samochodu, taka dokładnośćjest wystraczjąca